Image
Image

Projekt bemutató:


A pályázó cég jogelődje az Elektro-Top Kft., mely 1990-ben alakult 100%-ban magyar tulajdonosok által. A Kft. fő tevékenységei közé tartozott az elektronikus, biztonságtechnikai monitoring és informatikai berendezések, rendszerek fejlesztése, gyártása, telepítése. A cég 2002-ben átalakult, majd Vichnál Zsolt szoftverfejlesztő mérnökkel és Balogh Máté marketing menedzserrel létrejött az Elektro-Top 3000 Kft-t illetve mai nevén LoxTop Kft.. 

A cég tevékenységi körébe tartozik az alkalmazásszoftverek fejlesztése, monitoring távfelügyeleti, épületfelügyeleti, automatizálási, beléptető, RFID azonosító, tűz- és biztonságtechnikai rendszerek fejlesztése, gyártása, rendszerintegrációja.
Cégünk dolgozói szoftver- és hardverfejlesztő mérnökök, tűz- és vagyonvédelmi tervezők, gyártó, szervizelő és rendszertámogató technikusok, egyéb gazdasági és adminisztrációs munkatársak. Termékeinkkel az elmúlt évek során egyre jelentősebb mértékben tudtunk megjelenni a nemzetközi piacon (kiállításokon, bemutatókon is), melynek eredményeként az exportból származó árbevételünk teljes árbevételből számított részesedése folyamatosan növekszik. Jelenleg a legfontosabb exportpiacok Hollandia, Kuvait, Szerbia és Lengyelország. Célunk a sikeres külpiaci kereskedelem további bővítése, új termékek bevezetése a nemzetközi piacon. Cégünk rendelkezik idegen nyelven elérhető, működő honlappal.

Projektünk hozzájárult a pályázat felhívás alapvető célkitűzéseihez, hozzájárul a „magyar termékek” külpiacon történő értékesítésének növekedéséhez.

A fejlesztési projekt leírása:
Az Elektro-Top 3000 Kft. által korábban kifejlesztett IQKEY CABINET kulcskezelő rendszer külföldi piaci eladhatósága érdekében, szükségessé vált annak továbbfejlesztése. A több mint egy évig tartó piackutatás, piaci felmérések, a hasonló konkurens termékek és a piaci kereslet-kínálati viszonyok tanulmányozása eredményeként nyilvánvalóvá vált a fejlesztés megszervezésének és elindításának szükségessége. A fejlesztési lépések az alábbi területeken történtek meg:
A zárható dobozok tárgyi jelenlét figyelésének műszaki megvalósítása.

A tárgyi jelenlét érzékelését súlyméréssel kívántuk megvalósítani. A súlyértéket úgynevezett mérőcellák segítségével lehet elektronikus jellé alakítani. Az elektronikus kisfeszültségű jelet megfelelően felerősítve, majd digitalizálva lehet értelmezni. Elértük a gramm pontosságot, vagyis egy grammnyi súlyváltozást tudunk detektálni. A maximális súlyhatár a 3000 gramm illetve ideális esetben az 5000 gramm. A súlyméréshez szükséges fejlesztési teendők a következők voltak: mérőcella gyártó keresése, beszerzése; a mérőcellák számának ki-kísérletezése, azok fizikai elhelyezkedésének meghatározása; erősítő áramkör fejlesztése, mely illeszkedik a mérőcellához; digitalizáló áramkör fejlesztése, mely az analóg értékeket digitális értékekké konvertálja; a kulcsrendszer vezérlő és grafikus programjainak továbbfejlesztése, a súlymérés érdekében.

Az egyedi telepítésű önállóan működő szekrények logikai összekapcsolása helyi hálózat segítségével illetve az interneten keresztül:
A logikai összekapcsolás fejlesztési igénye: az adatbázis változások hisztorikus tárolásának megvalósítása az adatváltozás detektálásának és könyvelésének érdekében; adatbázis triggerek bevezetése, az online adatcsere megvalósításának érdekében; adatkapcsolat megtervezése és megvalósítása adatbázis szinten; adatkapcsolat megvalósítása a kettő illetve több adatbázis között; fizikai kapcsolati protokoll megvalósítása az operációs rendszerek között; nagy megbízhatóságú internetes adatcsere megvalósítása, mely tűzfalakon keresztül is megbízhatóságot biztosít a szekrények működésére vonatkozóan.

Egy központi szoftver rendszer kifejlesztése, az egyes kulcsszekrények monitorozására, valamint menedzselésére:
A központi menedzselő szoftver fejlesztési fázisai a következők voltak: központi adatstruktúra kialakítása, melynek tartalmaznia kell az összes kulcsszekrény adatát; minden egyes adatrekord egyedi azonosítását meg kell oldani, annak érdekében, hogy jól beazonosítható legyen annak forrása; meg kell oldani a különböző irányú adatcserék megvalósítását, melyek a különböző kombinációban üzemeltetett kulcsszekrények között jön létre; ki kell alakítani a megfelelő jogosultsági szinteket és rétegeket, melyek biztosítják a különböző szervezetek adatvédelmét; ki kell alakítani az információ cseréhez az adatkapcsolatot, mely biztosítja a logikai összeköttetést a kulcsszekrényekhez; ki kell alakítani a fizikai adatkapcsolatot, mely biztosítja a központ és a kulcsszekrények adatcseréjét a fizikai hálózaton.